frankenstein, Drakula a Alžbeta Bátoriová sú synonymá hororových príbehov, či už založených na skutočnosti alebo vymyslené fantáziou autora. Čo majú spoločné s biotechnológiami (skr. biotech)? Podľa jednoduchej definície, biotechnológia je technológia života. A ktorý príbeh môže lepšie zachytiť túto definíciu, než hororová klasika o Frankensteinovom monštre? Samozrejme, že znovuoživenie celého človeka je až príliš ambiciózne, ale transformácia mŕtveho tkaniva na živý organizmus je nesporne biotechnologický projekt. „Terapia upírom:mladá krv môže zvrátiť starnutie.“, bol nadpis istého vedeckého článku. Znie to ako nezmysel z filmov o Drakulovi alebo Čachtickej pani Bátoričke, ale vedci preukázali, že infúzie mladejkrvi môžu zvrátiť príznaky starnutia. Keď sa dej filmového príbehu prelína s bežným životom a realitou okolo nás, potom je sila hororového príbehu ešte viac umocnená. Terapeutické proteíny, monoklonálne protilátky, imunomodulátory, génová terapia, regenerácia tkanív, angiogenéza, genomika, proteomika, bioinformatika a ďaľšie a ďaľšie prístupy alebo oblasti výskumu. To všetko je biotechnológia, ktorá patrí medzi odvetvia budúcnosti a jej využitie je široké.

Wall Street

Sektor vďaka svojmu potenciálu priťahuje široké spektrum investorov. Nájdeme v ňom celú radu burzovo obchodovaných fondov orientujúcich sa predovšetkým na investíce do indexov biotechnologických spoločností. Ale aj investorov kupujúcich priamo akcie firiem. Mnohí investori považujú tento sektor za jeden z najnovších. Z širšieho pohľadu na trh, to je pravda, avšak z historickej perspektívy, to je trošku inak. Pretože, ak použijeme najjednoduchšiu presnejšiu definíciu biotechnológií, „biotechnológia je akákoľvek technológia, ktorá využíva biologické systémy, živé organizmy alebo ich časti k určitej výrobe alebo ich premene či inému špecifickému použitiu“, potom toto odvetvie je staré tisícky rokov. Už 2000 pred n. l.Egypťania a Sumeri použili biotechnológiu pri výrobe piva, chleba a syra. Za posledné desaťročia vývoj toto odvetvie posunul dopredu obdivuhodnou rýchlosťou. Aj keď biotechnológie majú omnoho širší potenciál, ich hlavné zameranie je namierené na medicínu. Nesporne najaktuálnejší cieľ tohto odvetvia je vytvoriť úplne novú generáciu liekov a lekárskych metód.

Prečo investovať biotechnologií?

Už niekoľko mesiacov akcie zo sektorov, zdravotníctva a najmä biotechnológií, víťazia nad globálnym trhom. S prestávkami to je už niekoľko rokov. Obecne sa akciovým investíciám v posledných rokoch darí. Index S&P 500 minulý rok uzavrel so ziskom o niečo viac ako 11%, technologický Nasdaq dosiahol zisk približne 13,5% a blue chip Dow Jones (DJIA) vzrástol o 7,5%. A i keď v roku 2014 z trhu takmer každý odišiel ako víťaz (s výnimkou energetického sektora, klesol o 11%), odvetvie biotechnologií bolo jasnou superstar roka. NASDAQ Biotechnology Index vykázal hviezdnych 34% p.a. A týmto sa stal absolútnym víťazom medzi všetkými sektormi. Nečudo, že v roku 2014 i fondy, ktoré investovali do sektorov biotechnologií a zdravotníctva, patrili medzi najlepšie.

Z investičného hľadiska dôvodov je viacero. Sľubné nové lieky a robustný dopyt spotrebiteľov neustále láka investorov do týchto odvetví. Tiež objavy spojené s liečbou hepatitídy C a rakoviny priniesli palcové titulky. Ale nemenej dôležitým faktom je to, že sektor zdravotníctva (vrátane biotechnológií) je vnímaný ako spoľahlivá investícia „kúp a drž“ v dôsledku celosvetových demografických trendov a trendov ohľadom bohatstva. Táto idea je založená na predstave, že v budúcnosti starnúca populácia v bohatých rozvinutých krajinách bude zvyšovať výdavky na zdravotnú starostlivosť, ako aj v rovnakej dobe čoraz viac ľudí v rozvíjajúcich sa krajinách si bude môcť dovoliť lepšiu zdravotnú starostlivosť. Tieto povzbudivé trendy, zvyšovanie fúzií a akvizičných aktivít v sektore, atď. – to všetko robí zo zdravotníctva a biotechnologií atraktívny príbeh v neistých časoch obáv pri celkovom pohľade na trh. Najmä pokiaľ ide o „cyklické“ odvetvia, ktoré stúpajú a padajú ruka v ruke s výkonnosťou ekonomík. Kým firmy súvisiace so zdravotníctvom sú považované za „defenzívne“, tj. môžu lepšie odolávať ekonomickým šokom.

Ako investovať?

Biotechnologické ETF

Môžeme využívať dve stratégie. Prvá je konzervatívna. Investovanie prostredníctvom biotechnologických fondov obchodovaných na burze (ETF). Pri tejto stratégii investor potrebuje sledovať celkový sektor a trendy. Nie sú pre neho dôležité dielčie fundamenty jednotlivých firem. Spomenieme niektoré známejšie ETF. Market Vectors Biotech ETF (BBH) – fond založený v roku 2011, s aktuálnym NAV 760,8 milionov dolárov, sleduje výkonnosť indexu MV US Listed Biotech 25 Index. Index zahrňuje najlikvidnejšie spoločnosti podľa tržnej kapitalizácie a obchodovaných objemov. V rámci indexu sú favorizované veľké spoločnosti, ktorých sídlom je najmä USA (96,1 %). Top3 najväčšie investície v portfóliu sú Gilead Sciences 13,76 %, Amgen 12,06 % a Celgene Corporation 10,74 %. Poplatok za správu je 0,35 %. Výkonnosť fondu za posledný rok bol 42,49 %. Ďalším ETF-kom je iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB), fond ktorý je na na trhu od roku 2001. Tržná kapitalizácia je 8,4 miliardy USD. Cieľom fondu je sledovať výkonnosť indexu Nasdaq Biotechnology Index, tj. 148spoločností z tohto sektoru. Za správu fondu investor zaplatí 0,48 % ročne. Top 3 tvoria akcie spoločností Biogen 8,1%, Amgen 7,97% % a Celgene 7,46 %.Výkonnosť fondu za posledný rok je podobne úžasných 45,59 %. Od roku 2006 existuje First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund (FBT), ktorý poskytuje možnosť investovať do biotechnologického sektora. Fond s NAV 3,2 miliardy dolárov sleduje index NYSE Arca Biotechnology Index. Najväčšie podiely v portfóliu tvoria spoločnosti Regeneron Pharmaceuticals 3,66 %, Gilead Sciences 3,6 % a Exact Sciences Corp 3,54 %. Fond vykazuje aktuálne ročný výnos 54,23 %.Už 10 rokov investori využívajú fond PowerShares Dynamic Biotechnology & Genome Portfolio (PBE), kopíruje výkonnosť indexu Dynamic Biotechnology & Genome Intellidex index. Podkladový index tvorí 30 spoločností, ktoré sa zaoberajú vývojom, výrobou a distribúciou biotechnologických produktov. PBE si pripísal za posledný rok 33,09 %.

Biotechnologie sú atraktívne i pre manažérov podielových fondov

U nás investor môže do sveta biotechnologií vstúpiť tiež prostredníctvom podielových fondov. Príkladom je fond ESPA STOCK BIOTEC, ktorý investuje do najvýznamnejších biotechnologických spoločností predovšetkým v USA. Výkonnosť fondu v EUR za 1 rok k 30.4.2015 bola 85,15%. Fond existuje už viac ako 15 rokov a je možné aj sporenie. Ďalším príkladom je Franklin Biotechnology Discovery. Ide tiež o akciový fond so zameraním na biotechnologické firmy. Väčšinu portfólia tvoria taktiež americké firmy. Momentálne najväčšie tri pozície tvoria Celgene, Biogen a Gilead Sciances. Fond viac menej kopíruje benchmark NASDAQ Biotechnology Index, pretože investuje do všetkých veľkých biotechnologických spoločností. Oproti iným konkurenčným fondom nemá v portfóliu zastúpepené klasické veľké farmaceutické spoločnosti, sústreďuje savýlučne na biotechnológie. Kým naopak fond KBC Equity Fund Pharma z rodiny KBC (tiež dostupný v ČR) investuje do akcií farmaceutických spoločností obchodovaných na svetových akciových trhoch. Sú to spoločnosti produkujúce farmaceutické, diagnostické a ďalšie zdravotnické výrobky, u ktorých sa v krátkodobom alebo strednodobom horizonte očakáva rast zisku.Ale aj v portfóliu tohto fondu nájdete medzi najväčšími pozíciami vyššie zmienené biotech firmy. Podobne i lokálne správcovské spoločnosti sa snažia ťažiť z vývoja odvetvia zdravotníctva a biotechnologií. Známejším príkladom je Fond farmacie a biotechnologie ČP INVEST, ktorý zhodnotil prostriedky svojich klientov za posledný roko 23,39%, za 5 rokov o 115,4% (16,59% p.a.). Fond investuje hlavne do akcií farmaceutických firiem, a v menšej miere do biotechnologických spoločností.

Priame investovanie do biotech akcií

Druhým prístupom je priame investovanie do akcií. Táto stratégia má svoje špecifické pravidlá.Na jednej strane, aby človek bol v nej úspešný, nepotrebuje PhD. z medicíny alebo farmácie. Jednoducho povedané stačí sledovať výsledky testov, ich úspešnosťv porovnání s konkurenciou a ich liekmi. A snáď ešte mať základy z ekonómie a štatistiky.Na druhej strane, dôležité pre úspech je nepretržitá pozornosť a sledovanie, čo sa deje v týchto firmách. Dnes všetky dôležité informácie investor nájde na internete. Dobrým zdrojom je napríklad stránka Biospace.com.

Pokiaľ ide o pravidlá, tak používam niekoľko kľúčových testov, aby  som získal predstavu o investičnom profile biotechnologickej spoločnosti. V prvom rade to je rozsah produktov (product pipeline).Koľko produktov má vo vývoji?Platforma produktov by mal byť širšia, nevyvíjať napr. iba jeden liek, tak aby to dostatočne podporilo hodnotu spoločnosti, v prípade ak testy jedného lieku zlyhajú. Toto je vždy číslo 1, čo by si investor mal overiť.Mojim druhým testom je veľkosť trhu, t.j. vyvíjané produkty by mali byť posudzované podľa veľlkosti trhu na ktorý sú určené. Ďalej je dôležité vnímať fázy testov (phased trials). Investičný profil biotechnologickej spoločnosti ešte dotvárajú patenty a aliancie. Patenty podporujú hodnotu firmy cez ochranu vlastníctva produktov. Aliancie, partnerstvá poskytujú výnosy a vedeckú validáciu. Atraktivita investície je založená na týchto pravidlách. Samozrejme, ak o spoločnosť prejaví záujem big pharma (velké farmaceutické firmy, napr. Pfizer, Novartis, Merck,Roche, Bristol-Myers Squibb apod.), tak to je pozitívny signál. Dôvodov je viacero, od pomoci pri financovaní vývoja, až po distribúciu.Vyššie zmienené kritériá môže spÍňať mnoho firiem.To samozrejme ešte neznamená, že už môžeme ich akcie nakupovať.Dôležité sú aj ďaľšie faktory. Finančné ukazovatele. Koľko má firma k dispozícii hotovosti a ako rýchle ju spotrebováva. Častokrát ide o stratové firmy. Investujú do vývoja veľa peňazí, ale nemajú žiadne príjmy. Ich výnosový potenciál je v prípadnom úspechu lieku.A preto je dôležité, aby firma bola schopnázaistiť si prevádzku na aspoň určité obdobie (12 a viac mesiacov). Ak ide o ziskovú firmu, potom sledujem bežné finačné ukazovatele (PE …). Môj kontrolný zoznam ešte dopÍňajú dôležité informácie ohľadom manažmentu spoločnosti, korporátnej histórie a výskumu.Konzervatívnejšou stratégiou v rámci priameho investovania je kúpa už zavedených ziskových biotechnologických firiem.Už z top najväčších podielov v portfóliách ETF je vidieť, že to sú napríklad Amgen, Gilead Science alebo Biogen. Sú to najväčšie biotech firmy so zdravými financiami, obchodované za rozumnú PE. Zároveň majú solídnu prevádzkovú maržu a tempo rastu príjmov.

Pri investovaní do sektora biotech, práve z dôvodu jeho výnosovej atraktívnosti, netreba zabúdať na vysoké riziko. Inými slovami povedané, tak ako môžeme získať neuveriteľných 50%, rovnako v tomto sektore môžeme stratiť -50%. Tradičná jednoduchá súvislosť výnos vs riziko platí aj tu. Preto je rozumné znižovať toto investičné riziko cez diverzifikáciu (fondy), sporením, apod. V každom prípade ako každé investovanie do akcií, je to beh na dlhé trate. Investovanie do biotechnologických akcií je veľká výzva pre každého investora. Je to tak trochu kombinácia vedy a klasického investovania. Ešte predtým ako vstúpite do tohoto sektora ako budúci investor, je dobré porozumieť jeho špecifikám. Ak ho porovnáme s bežným klasickým investovaním na finančom trhu, tak tu neraz platí, že „človek musí neustále sledovať, čo povie Obama,Merkelová alebo Yellenová, či Draghi.“ Hlavne z pohľadu správneho načasovania vstupu na trh. U Biotech toto až tak neplatí, pretože ceny akcií v tomto sektore ovplyvňujú iné faktory. Niektorí porovnávajú biotech so sektorom dot-coms (internetové spoločnosti), vrátane vývoja akciových bublín. Obecne, majú niečo aj spoločné. Napríklad, oba sektory sú zväčša neprofitabilné, sú volatilné, atď. Avšak v mnohom je biotech iný. Ako povedal jeden viceprezident z biotech odvetvia, „sme konzervatívni a veľmi opatrní, ako použijeme hotovosť.“ Kým v prípade dot-coms niekedy na tento prístup zabúdajú. Primárnym cieľom každého investora je obecne zhodnotiť vložený kapitál. Avšak toto investovanie môže mať pre niektorých investorov aj ďaľšiu motiváciu. Pekne to vystihujú slová v knihe The Biotech Investor’s Bible (odporúčam ako zaujímavé a dobré čítanie tým, ktorí sa zaujímajú o tento sektor, autor knihy je George Wolff) „Je pekné investovať do niečoho, čo je dobré.“ Inými slovami povedané, je sympatické robiť dobré veci.

ZANECHAŤ ODKAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here