Rok 2017 sa stal rokom umelej inteligencie: pokroky v technologických výkonnoch vyvolali vzrušujúce a neočakávané trendy so širšími dopadovými horizontami a veľmi perspektívnymi obchodnými vyhliadkami. Tento rok sa očakávajú výrazné exponenciálne zmeny v každom technologickom smere. Machine learning (strojové učenie) a umelá inteligencia budú transformovať celé odvetvia, prostredníctvom virtuálnych pomocníkov a nespočetného množstva prípadov pre automatizáciu. Internet vecí (IoT) sa stane inteligentnejším a odhalí obrovský potenciál pre inteligentné domy (smart homes) a inteligentné mestá (smart cities). Presadí sa efektívnejšia interakcia medzi človekom počítačom založená na prirodzenom jazyku, ktorý nahradí špecifické príkazy.

V tomto článku sme sa zamerali na moderné trendy, ktoré sa dostali na trh na konci roka 2017 a boli diskutované ako hlavné a prelomové vo vzťahu k očakávaniam v roku 2018.

1. Umelá inteligencia pretvorí obchodné stratégie

Umelá inteligencia (AI) prináša obrovské zmeny v obchodných operáciách, pretvárajúce celé odvetvia s výkonom pokročilých technológií a softvéru. Niektoré spoločnosti teraz potvrdzujú hodnotu implementácie stratégií umelej inteligencie pre svoje podnikanie a dôležité kroky smerom k AI sú na ceste. Veľké spoločnosti s viac ako 100 000 zamestnancami s väčšou pravdepodobnosťou už implementujú stratégie AI, ale pre nich môže byť tento proces mimoriadne náročný. Rok 2018 bude rokom, kedy vedúce firmy začlenia aplikácie AI do svojho strategického a organizačného rozvoja. Navyše existuje tu potenciál pre trhy s algoritmami, ktoré môžu byť zdielané, kúpené a nasadzované, ako najlepšie riešenia vytvorené inžiniermi alebo spoločnosťami pre individuálne použitie organizáciami.

Odvážne nápady, ktoré boli prednedávnom len ťažko uveriteľné, sa stávajú dnes skutočnými. Neustály vývoj machine learning a technológií AI prinesie, aby sa takmer každá firma stala dátovo riadenou (data-driven) a každý priemysel inteligentnejší. Po rokoch základných prác na prototypoch a ideách budú nové riešenia úžasné. Virtuálna asistencia pacientom, objavovanie liekov počítačom a genetický výskum dávajú tušiť, že nás čakajú úžasné „use cases“ (príklady využitia) v medicíne. Mnoho ďalších aplikácií pre automatizáciu, robotizáciu a data manažment v rôznych odvetviach prinesú značné zmeny. Zdravotníctvo, stavebníctvo, bankovníctvo, financie, priemyselná výroba – všetky existujúce odvetvia budú prebudované.

2. Blockchain odkryje nové príležitosti v rôznych odvetviach

Všetci už nejaký čas hovoria o blockchaine, revolučnej decentralizovanej technológii, ktorá ukladá a vymieňa dáta pre kryptomeny. Vytvára distribuovanú databázu s digitálnym registrom transakcií a kontraktov. Blockchain ukladá stále rastúci zoznam usporiadaných záznamov nazývaných bloky, z ktorých každý obsahuje časovú značku a odkaz na predchádzajúci blok. Blockchain má perspektívne vyhliadky v oblasti digitálnych transakcií, ktoré otvoria nové obchodné príležitosti v roku 2018.

Táto technológia tiež odkrýva mnoho nových možností s rôznymi aplikáciami v rôznych ďaľších oblastiach. V dôsledku rastúcej úlohy sociálnej zodpovednosti a bezpečnosti na internete sú čoraz dôležitejšie blokchain technológie. V systéme používajúcom blokchain je takmer nemožné falšovať nejaké digitálne transakcie, takže týmto by sa mala výrazne posilniť dôveryhodnosť takýchto systémov. Tento prístup sa môže stať základom pre prierazové digitálne podnikanie v podnikoch a startupoch. Spoločnosti, ktoré predtým fungovali v režime offline, budú schopné úplne preklopiť svoje procesy do digitálneho prostredia.

Business potrebuje vziať do úvahy riziká a príležitosti spojené s blokchainom a analyzovať, ako môže táto technológia ovplyvniť správanie zákazníkov. Vzhľadom na to, že počiatočná prehnaná nálada okolo blokchainu vo  finančnom sektore sa spomalí, uvidíme oveľa viac potenciálnych prípadov použitia pre vládu, zdravotníctvo, výrobu a iné priemyselné odvetvia. Napríklad blokchain silne ovplyvňuje riadenie duševného vlastníctva (intellectual property management) a otvára nové náhľady v oblasti ochrany pred porušovaním autorských práv (copyright). Niektoré webové stránky ako Blockai, Pixsy, Mediachain a Proof of Existence na tento účel využívajú alebo majú v úmysle využívať blokchain technológiu.

3. Nastupujúce nové prístupy k ochrane súkromia a bezpečnosti

Technologický vývoj zvyšuje dôležitosť dát, takže hackerské techniky sa stávajú čoraz viac progresívnejšími. Zvýšenie počtu zariadení pripojených k internetu vytvára viac dát, ale to prináša aj väčšiu zraniteľnosť a menšiu ochranu. Zariadenia ´Internetu vecí´ sa stávajú čoraz populárnejšími a široko používanými, ale situácia z hľadiska súkromia dát zostáva mimoriadne neistá. Akékoľvek veľké firmy sú neustále ohrozené útokmi zo strany hackerov, ako tomu bolo v roku 2017 v prípade spoločností Uber a Verizon.

Našťastie, riešenia sú dosiahnuteľné a tento rok uvidíme veľké zlepšenia v oblasti ochrany dát (data protection). Machine learning bude najvýznamnejším bezpečnostným trendom, ktorý vytvorí pravdepodobnostný prediktívny prístup k zabezpečeniu dátovej bezpečnosti. Implementačné techniky, ako analýza správania, umožňujú detekciu a zastavenie útoku schopného obísť statické ochranné systémy. Blockchain upriamil našu pozornosť na novú technológiu nazývanú Zero Knowledge Proof, ktorá sa v roku 2018 ďalej rozvíja a umožňuje transakcie, ktoré pomocou matematických algoritmov zabezpečujú ochranu súkromia užívateľov. Ďalší nový prístup k bezpečnosti je známy ako CARTA (Continuous adaptive risk and trust assessment). Je založený na nepretržitom vyhodnocovaní potenciálnych rizík a stupňa dôvery, adaptujúci sa každej situácii. Tento technologický trend sa týka ´celého businessu´, všetkých účastníkov: od vývojárov spoločností až po partnerov. Hoci naša bezpečnosť je stále zraniteľná, existujú sľubné riešenia, ktoré môžu priniesť lepšie súkromie do nášho života.

4. Internet vecí sa stane inteligentnejším

Inteligentné veci sú každodenné zariadenia schopné inteligentnejších interakcií s ľuďmi a prostredím. Tieto veci fungujú buď poloautomaticky alebo autonómne v nekontrolovanom reálnom svete bez potreby ľudského zásahu.

Už niekoľko rokov inteligentné veci sú v centre našej pozornosti a s neustálym rozširovaním a posilňovaním aj v roku 2018 ovplyvnia ďalší globálny technologický trend – internet vecí (the Internet of things).

Vytvorí sa sieť spolupracujúcich inteligentných vecí, v ktorých bude viac zariadení navzájom spolupracovať na rozvoji internetu vecí, tak aby sa využil úplný potenciál. Pripojené k globálnemu webu a kombinované prostredníctvom káblových a bezdrôtových komunikačných kanálov sa veci stanú jedným veľkým integrovaným systémom vedúcim k významnej zmene v interakcii človek – počítač. Spojenie umelej inteligencie s internetom vecí prináša nové úžasné technológie na vytvorenie inteligentných domovov a miest.

5. Deep learning bude rýchlejší a zlepší sa zber dát bude

V dnešnej dobe sa deep learning čelí určitým problémom spojenými so zberom dát a zložitosťou výpočtov. V súčasnosti sa vyvíjajú inovácie v oblasti hardvéru s cieľom urýchliť deep learning testy, napr. nové GPU s väčším počtom jadier a inou formou architektúry. Podľa Marka Edgara, vedúceho IT vedca v GE Research, v priebehu nasledujúcich 3-5 rokov deep learning skráti čas vývoja softvérových riešení z niekoľkých mesiacov na niekoľko dní. Tým sa zlepšia funkčné vlastnosti, zvýši sa produktivita a znížia sa náklady na produkt.

V súčasnosti väčšina veľkých firiem si uvedomuje význam zberu dát a ich vplyv na efektívnosť businessu. V nasledujúcom období spoločnosti začnú využívať ešte viac dát a úspech bude závisieť od schopnosti kombinovať odlišné dáta. V roku 2018 budú spoločnosti zhromažďovať údaje o zákazníkoch prostredníctvom CRM, ticket systémov, BMP a DMP, ako aj omnichannel platforiem. Zvyšuje sa aj popularita zhromažďovania dát na špecializovaných snímačoch, ako je LIDAR. Integrácia existujúcich systémov so všetkými typmi dát klienta do jedného informačného zdroja (pool) bude určite v trende. Startupy bude pokračovať vo vytváraní nových metód na zhromažďovanie a používania dát, čo ďalej podporí znižovanie nákladov.

6. Umelá inteligencia zlepší automatické vytváranie modelov

Od spustenia nástroja AutoML od spoločnosti Google používanie nástrojov AI rýchlo akceleruje a získava na popularite, vrátane akcelerácie procesu vytvárania a vylepšovania modelov. Tento nový prístup k vývoju umelej inteligencie umožňuje automatizovať návrh machine learning modelov a umožňuje konštrukciu modelov bez ľudského vstupu, pričom jedna AI sa stáva architektom inej.

V tomto roku experti očakávajú rast popularity komerčných balíkov AutoML a integráciu AutoML do veľkých machine learning platforiem.

Po algoritme AutoML bol vytvorený algoritmus počítačového videnia nazývaný NASNet tak, aby rozpoznával objekty vo video streamoch v reálnom čase. „Reinforcement learning“ v systéme NASNet implementovaný s AutoML, môže trénovať model s lepšími výsledkami ako to poznáme pri ľudskom zásahu.

Tento vývoj výrazne rozširuje obzory pre machine learning a v nasledujúcich rokoch úplne pretvroí prístup k vytváraniu modelov.

7. Úloha CDO bude extenzívne rásť

Chief data officers (CDO) a ďalší vedúci pracovníci v oblasti dát sa čoraz viac zapájajú do vrcholového manažmentu veľkých organizácií, ktoré menia svoj prístup k data manažmentu. CDO sa stávajú hybnou silou inovácie a diferenciácie: ovplyvňujú existujúce obchodné modely, zlepšenie firemnej komunikácie s cieľovým publikom a preskúmanie nových príležitostí na zlepšenie výkonnosti firmy.

Aj keď je táto pozícia úplne nová, dostáva sa postupne do hlavného prúdu. Podľa Gartnera do roku 2019 pozície CDO budú prítomné v 90% veľkých organizácií, ale len polovica z nich bude skutočne úspešná. Silné osobné vlastnosti, pochopenie zodpovednosti a potenciálnych prekážok sa považujú za kľúčové pre dosiahnutie úspechu, no ešte existuje ďalší dôležitý krok na odkrytie potenciálu celkového CDO. Firmy by mali zvážiť rozdelenie divizie/oddelenia IT na separátne dve časti „I“ a „T“ a CDO pracovníci by mali prevziať vedenie v novo vytvorenej skupine zodpovednej za riadenie informácií.

8. Vzplanú živé diskusie o etike umelej inteligencie

Keďže odvetvie umelej inteligencie dosahuje značný pokrok pri vykonávaní rôznych úloh a činností v každodennom živote, vznikajú otázky týkajúce sa etiky, zodpovednosti a angažovanosti človeka. Kto bude viniť, ak jednotka pre umelú inteligenciu vykoná nezákonný čin? Mali by sme mať na AI roboty nejaké regulácie? Bude umelá inteligencia schopná prevziať všetky ľudské činnosti?

Prvé dve otázky predpokladajú, že jedného dňa bude robot právne uznanou osobu a mohol by prevziať zodpovednosť alebo byť potrestaná za svoje konanie. Hoci táto perspektíva je ešte vzdialená niekoľko rokov, diskusie o etike sú už vo veľkom prúde. Vzhľadom na rôzne možnosti sa vedci snažia nájsť kompromis týkajúci sa práv a povinností robotov.

Pokiaľ ide o tretiu otázku, možnosť, že roboty budú na všetkých pracoviskách, je v skutočnosti takmer nulová. Áno, odvetvie AI sa rozvíja veľmi rýchlo, ale stále je dosť veľa vecí v rannom štádiu vývoja a nezmaturované. Rok 2018 sľubuje, že si túto otázku bude klásť mnohokrát. Akonáhle sa ponoríme hlbšie do tejto témy, porozumieť tomu, ako interagovať s umelou inteligenciou  a zvyknúť si na to, mýtus o prevzatí robotov sa určite rozptýli.

9. Žiadne ďalšie výslovné príkazy: rast NLP

Použitie chatbotov v zákazníckom servise sa stalo jedným z hlavných trendov odchádzajúceho roka 2017. V roku 2018 budú aplikácie vyžadovať schopnosť rozpoznať malé nuansy našej reči.

Používatelia chcú získať odpoveď zo svojho softvéru tým, že kladú otázky a dávajú príkazy vo svojom prirodzenom jazyku bez toho, aby premýšľali o „správnom“ spôsobe, ako sa spýtať. Rozvoj NLP a jeho integrácia do počítačových programov bude jednou z najzaujímavejších výziev v roku 2018. V tomto smere máme všetci vysoké očakávania.

Čo sa javí ako jednoduchá úloha pre človeka – pochopenie tónu prejavu, emocionálneho sfarbenia a dvojitého významu – môže byť ťažkou úlohou pre počítač zvyknutého na jazyk špecifických príkazov (klasický program). Tieto komplexné algoritmy vyžadujú mnoho krokov predikcií a výpočtov, ktoré sa uskutočňujú v cloude v priebehu niekoľkých sekúnd. Pomocou NLP budú ľudia môcť klásť viac otázok, získať primerané odpovede a získať tak lepší náhľad, pomoc na svoje problémy.

10. Samoučenie sa umelej inteligencie bude dôveryhodnejšie

Od objavu prvej umelej inteligencie sa budúcnosť v tejto oblasti približuje rýchlejšie, ako očakávame. Odborníci predpovedali, že AI by porazil ľudí v hre Go do roku 2027. Ale stalo sa to o 10 rokov skôr – v roku 2017. Trvalo iba 40 dní pre algoritmus AlphaGo Zero, aby sa stal najlepší hráč Go v histórii ľudstva. Išlo o samoučenie počítača bez vstupu akýkoľvek informácií o ľuďoch a vyvinul si stratégie, ktoré nie sú možné u ľudí.

Aj tento rok budú pokračovať preteky na vytvorenie rozvinutej samostane premýšľajúcej umeleckej inteligencie. Môžeme sa tešiť na prielom AI pri riešení mnohých ľudských rutín: rozhodovanie, rozvíjanie businessu a vedeckých modelov, rozpoznanie objektov, emócie a reči, a objavovanie skúseností zákazníkov (customer experience). Tiež očakávame, že AI bude schopná tieto úlohy zvládnuť lepšie, rýchlejšie a lacnejšie než ľudia. Schopnosť algoritmov pri seba-učení nás približuje k implementácii AI do mnohých oblastí ľudského života.

Záver

Na záver, rok 2018 prinesie veľký pokrok v technologických inováciách. Budeme svedkami rýchlejších a presnejších aplikácií machine learning a umelej inteligencie a niektorých nových vzrušujúcich vývojových trendov. Exponenciálne zdokonaľovanie technológií, ako je Internet vecí, NLP a samoučenie AI, zmení každý business v každom odvetví a samozrejme aj náš každodenný život. Hoci paralelne môže dôjsť k vytvoreniu určitých hrozeib pre bezpečnosť dát, nové prístupy a riešenia sa neustále vyvíjajú. Inými slovami povedané, zmeny budú zefektívnené a výsledky budú určite veľmi dobré.

Uvedený zoznam trendov nie je definitívny, uvítame ak sa podelíte s nami v časti komentáre (nižšie) o svoje názory na hlavné technologické trendy pre tento rok.

Originálny článok bol vytvorený tímom technologických expertov ActiveWizards.

ZANECHAŤ ODKAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here