Už roky sa píše o pozitívnych účinkoch horkej čokolády na naše zdravie. V nasledujúcom článku prinášame jeden z posledných výskumov na túto tému. Zdrojom bol originálny článok uverejnený 24.4.2018 v ScienceDaily.

Nový výskum podporuje známe zistenia, že niektoré druhy horkej (tmavej) čokolády by mohli mať pre naše zdravie pozitívne účinky. Zistenia z dvoch štúdií, ktoré boli prezentované v apríli na výročnom stretnutí Experimentálnej Biológie 2018 v San Diegu, ukazujú, že konzumácia čokolády s vysokou koncentráciou kakaa (minimálne 70% kakaa, 30% cukru z cukrovej trstiny) má pozitívne účinky na úroveň stresu, zápal, náladu, pamäť a imunitu. Hoci je obecne známe, že kakao je hlavným zdrojom flavonoidov (o pozitívnom účinku horkej čokolády sa už roky píše), je to prvýkrát, kedy bol účinok skúmaný u ľudí, aby zistil, ako môže podporiť naše kognitívne, endokrinné a kardiovaskulárne zdravie.

V oboch štúdiách bol hlavný výskumník Dr. Lee S. Berk, prodekan z School of Allied Health Professions a vedec psychoneuroimmunológie a vedy o potravinách z Loma Linda University.

„Už roky sledujeme vplyv čokolády na neurologické funkcie z hľadiska obsahu cukru – čím viac cukru, tým sme šťastnejší,“ povedal Berk. „Ale toto je prvýkrát, čo sme sa pozreli na vplyv veľkého množstva kakaa v malých dávkach tak, ako ľudia pravidele konzumujú čokoládovú tyčinku počas krátkych alebo dlhých časových období. Tieto štúdie dokazujú, že čím je koncentrácia kakaa vyššia, tým je pozitívnejší vplyv na našu poznávaciu schopnosť, pamäť, náladu, imunitu a má to ďaľšie pozitívne účinky.“

Flavonoidy nachádzajúce sa v kakau sú mimoriadne silné antioxidanty a protizápalové látky so známymi mechanizmami prospešnými pre zdravie mozgu a kardiovaskulárneho systému. Počas výročného stretnutia vedcov z experimentálnej bioĺogie boli na konci apríla 2018 prezentované nasledujúce výsledky:

Tmavá čokoláda (70% obsah kakaa) ovplyvňuje expresiu ľudských génov: Kakao reguluje bunkovú imunitnú reakciu, nervovú signalizáciu a zmyslové vnímanie.
  • Tento pilotný výskum skúmal aký má vplyv spotreba čokolády s 70% obsahom kakaa na imunitnú a dendritickú bunkovú expresiu ľudských génov, so zameraním na pro- a protizápalové cytokíny. Výsledky štúdie potvrdzujú, že konzumácia kakaa zvyšuje množstvo intracelulárnych signálnych dráh zapojených do aktivácie T-buniek, bunkovú imunitnú reakciu a gény, ktoré sa podieľajú na neurálnej signalizácii a senzorickom vnímaní. Posledne menované môžu mať súvislosť s fenoménom hyperplasticity mozgu.
Tmavá čokoláda (70% obsah organického kakaa) zvyšuje akútnu a chronickú EEG výkonovú spektrálnu hustotu (μv2), odozvu gamma frekvencie (25-40 Hz) pre zdravie mozgu: zlepšenie neuroplasticity, neurónovej synchrónie, kognitívneho spracovania, učenia, pamäte, rozpamätania a bdelej pozornosti.
  • Táto štúdia vyhodnotila elektroencefalografickú reakciu (EEG) na konzumáciu 48g tmavej (horkej) čokolády (70% obsah kakaa) po intenzívnom časovom období (30 minút) a po trvalom časovom období (120 minút) na moduláciu mozgových frekvencií 0-40Hz, obzvlášť pri priaznivej gama frekvencii (25-40 Hz). Zistenia potvrdzujú, že táto „superfoodová“ dávka 70% kakaa zlepšuje neuroplasticitu s pozitívnymi účinkami na správanie a zdravie mozgu.

Dr. Berk pripomenul, že štúdie si vyžadujú ďalší výskum, najmä určenie či tieto pozitívne účinky na imunitné bunky a mozog sa potvrdia aj na väčšom počte populácie. V súčasnosti prebieha ďalší výskum zameraný na rozpracovanie mechanizmov, ktoré sa môžu podielať na príčiných vzťahoch správania nášho mozgu pokiaľ ide o konzumáciu kakaa.

ZANECHAŤ ODKAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here