Aubrey de Gray, slobodný vedec v oblasti biomedicínskej gerentológie (odbor medicíny zaoberajúci sa procesom starnutia), rozuzlil problém, ktorý už viac ako 60 rokov uvádzal do rozpakov matematikov po celom svete, ako uvádza správa z Quanta Magazine. Ide o tzv. Hadwigerov-Nelsonov problém z teórie geometrie grafov, ktorý spočíva v určení minimálneho počtu farieb, ktoré by sme potrebovali na zafarbenie bodov v rovine.

Problém je takýto. Predstavte si množinu bodov spojených čiarami. Body môžu byť ľubovoľne usporiadané, jediné pravidlo je, že všetky spojovacie čiary musia mať rovnakú dĺžku. Napríklad v štvorci by nemohla byť diagonála, ale vonkajšie okraje áno. A teraz zafarbime všetky body tak, aby žiadne dva spojené body nemali rovnakú farbu. Pre štvorec odpoveď by bola 2. Ale koľko farieb potrebujeme pre akúkoľvek konfiguráciu – dokonca aj takú, ktorá sa rozprestiera v rovine nekonečnej veľkosti. Inými slovami povedané, Hugo Hadwiger a Edward Nelson (matematici po ktorých bol tento otvorený problém pomenovaný) sa pýtajú, aký je minimálny počet farieb na zafarbenie roviny tak, aby žiadné dva body vo vzdialenosti 1 od seba nemali rovnakú farbu.

Už v 50. rokoch 20. storočia matematici zistili, že počet je niekde medzi štyrmi a siedmimi, t.j. jedno z čísel 4, 5, 6 alebo 7. Ale ďalej sa nepokročilo až do 8. apríla tohto roka, keď De Gray – pre ktorého je riešenie matematických problémov spôsob, ako si odpočinúť od dennej práce – zverejnil na arXiv svoje tvrdenie, že minimálny počet farieb je aspoň päť.

Okrem toho, že sa toto puzzle približuje k riešeniu, má najnovší objav nejaké aplikácie v reálnom svete alebo širšie v matematike? Na túto otázku odpovedal istý matematik z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme slovami, „Zatiaľ nevieme o žiadnych dôležitých uplatneniach, je to samostatná perla.“

ZANECHAŤ ODKAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here