Nový krvný test by mohol odhaliť, či je niekto vystavený riziku vzniku Alzheimerovej choroby.

Test slúži na meranie hladiny lepkavej bielkoviny nazývanej amyloid-beta v krvnej plazme. Tento proteín sa môže začať vytvárať v mozgu pacientov s Alzheimerovou chorobou niekoľko desaťročí predtým, než sa vyskytnú vonkajšie príznaky tejto choroby. Zvyčajne sa na objavenie týchto A-beta zhlukov alebo povlakov v mozgu vykonáva vyšetrenie mozgu alebo lumbálna punkcia. Ale dôkazy rastúcej hladiny A-beta v krvi môžu byť použité na predpovedanie toho, či osoba má alebo nemá tieto mozgové povlaky, oznamili 31. januára vedci v online magazíne Nature.

Tieto nové výsledky odzrkadľujú výsledky menších štúdií, ktoré v roku 2017 uskutočnili iné tímy vedcov. „Je to fantastické potvrdenie zistení,“ hovorí Randall Bateman, vedec z Washington University School of Medicine v St. Louis, ktorý viedol predchádzajúcu výskum. „To, čo nám to hovorí, je, že môžeme pokračovať týmto prístupom (testom) s relatívne vysokou istotou, že to prinesie úspech.“

V súčasnosti neexistuje žiadna liečba Alzheimerovej choroby, ktorá by mohla spomaliť alebo zastaviť progresiu tohto ochorenia, a preto v súčasnosti jej včasné zachytenie nemôže zlepšiť výsledky pre pacienta. Ale krvný test by mohol pomôcť výskumným pracovníkom ľahšie identifikovať ľudí, ktorí by mohli byť dobrými kandidátmi na klinické štúdie pre včasnú intervenciu voči ocohoreniu, povedal Steven Kiddle, bioštatistik z University of Cambridge, ktorý nebol súčasťou žiadneho zo zmieňovaných výskumov.

Vytvorenie takého testu bolo náročné: pomerne málo A-beta pláve v krvi v porovnaní s tým, koľko sa hromadí v mozgu. A v minulosti mnohé výskumy neobjavili konzistentnú koreláciu medzi týmito dvoma faktormi.

V novom výskume vedci použili hmotnostnú spektrometriu, citlivejšiu meraciu metódu ako bola použitá vo väčšine predchádzajúcich testov, čo umožnilo detekciu menšieho množstva proteínu. A namiesto sledovania celkovej hladiny proteínu v krvi, tím vypočítal pomery medzi rôznymi typmi A-beta, hovorí spoluautor Katsuhiko Yanagisawa, gerontológ Národného centra geriatrie a gerontológie v Obu, z Japonska.

On a jeho kolegovia analyzovali snímky mozgu a krvné vzorky zo skupiny 121 japonských pacientov a 252 pacientov z Austrálie. Niektorí účastníci mali Alzheimerovu chorobu, niektorí nemali a niektorí mali mierne kognitívne poruchy, ktoré nesúviseli s Alzheimerovou chorobou.

Použitím pomerov vedci zistili, že môžu rozlišovať medzi ľuďmi, ktorí mali A-beta povlaky v mozgu a tými, ktorí nemali. Zložené skóre biomarkerov, vytvorené kombináciou dvoch rôznych pomerov, predpovedalo prítomnosť alebo neprítomnosť A-beta povlakov v mozgu s približne 90% presnosťou u obidvoch skupín pacientov.

Nové výsledky sú sľubné, hovorí Kiddle, ale test ešte potrebuje ďaľšie vylepšenie, kým bude použiteľný na klinike. Ďalšiou divokou kartou sú náklady. Stále nie je jasné, či krvný test bude cenovo dostupnejší ako vyšetrenie mozgu alebo lumbálna punkcia.

ZANECHAŤ ODKAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here