Pri výbere nového kotla musíte brať do úvahy nasledujúce faktory:
– druh paliva
– účinnosť
– spaľovací systém
– miesto dostupné vo vašej domácnosti
– vaše požiadavky na teplú vodu

Ako správne vybrať kotol pre váš domov nájdete v našom predchádzajúcom článku tu. V tomto článku sa venujeme výberu kondenzačného kotla.

Prečo práve kondenzačný kotol

Kondenzačný kotol je jednou z možností, ako zabezpečiť v dome teplo na vykurovanie, ohrev vody, ale napríklad aj na ohrev bazéna či vzduchu vo vzduchotechnickom zariadení. Patrí medzi ekonomicky, energeticky a environmentálne vhodnejšie riešenia oproti klasickým plynovým kotlom, s predajom ktorých sa už končí, keďže nespĺňajú požiadavky na efektívnosť. Kondenzačný kotol spáli menej plynu a vytvorí menšie množstvo spalín, navyše čistejších než u iných typov kotlov.

V novostavbách, ktoré majú v blízkosti prípojku plynu, môže byť kondenzačný kotol jednou z ekonomicky najvýhodnejších možností. No keďže využíva neobnoviteľný zdroj energie, investíciu treba vždy dobre zvážiť aj vzhľadom na sprísňujúce sa požiadavky na energetickú hospodárnosť budov. Pri novostavbe je potrebné započítať do investičných nákladov okrem projektu plynofikácie aj samotnú prípojku plynu a komín.

Oproti  novšiemu  klasickému  plynovému  kotlu  spáli  kondenzačný  kotol  približne  o  15  %  menej  plynu. Pri výmene staršieho kotla prinesie kondenzačný kotol aj vyššie úspory. Podľa stavu pôvodného kotla to môže byť aj 40 až 50 %.

Upozorníme vás aj na špecifiká inštalácií v rôznych prípadoch. Ďalej vysvetlíme, ako kondenzačný kotol funguje, a prečo má úspornú prevádzku. Jeho vyššia cena oproti klasickému kotlu na plyn vyplýva z nutnosti použiť na vnútorné diely materiály odolné voči korózii pri styku s kyslým kondenzátom. Finančné úspory počas dlhodobej prevádzky to však viacnásobne vyvážia.

Dozviete sa tiež, čo si vyžiada inštalácia kondenzačného kotla v súvislosti so vznikajúcim kondenzátom, požiadavkami na odvod spalín, ako aj riadiacim systémom. Do úvahy prichádza aj doplnkový zdroj tepla ako kotol na drevo či krbová vložka, vhodné je zvážiť aj kombináciu so solárnym systémom na ohrev vody.

Ak nie je k dispozícii plynová prípojka, alternatívou je tepelné čerpadlo alebo kotol na biomasu. Vykurovanie elektrokotlom alebo priamo výhrevným elektrickým vykurovaním je finančne náročnejšie, preto je vhodné predovšetkým pri rodinných domoch s veľmi nízkou potrebou tepla.

Prínosy kondenzačného kotla

s klasickým plynovým kotlom
– nižšia spotreba paliva
– široký rozsah teplôt, čistejšie spaliny

s kotlom na tuhé palivo
– široký rozsah modulácie výkonu a teplôt
– čistejšie spaliny, prevádzka bez manipulácie s palivom a nepríjemným popolom
– nie je potrebný zásobník vody na akumuláciu tepla

s tepelným čerpadlom
– kompaktné rozmery a menší priestor na zabudovanie
– široký rozsah modulácie výkonu a teplôt
– nižšie náklady na nákup a inštaláciu

Čo treba vedieť pred kúpou kondenzačného kotla

Aký výkon kotla bude optimálny? Mal by sa stanoviť z výpočtu tepelných strát domu. Kotol netreba zbytočne predimenzovať, v dobre zateplených domoch rozhoduje o výkone kotla skôr potreba teplej vody.

S akým vykurovacím systémom bude kotol spolupracovať? Ideálne sú nízkoteplotné systémy (podlahové a stenové vykurovanie) pracujúce s teplotami napríklad 30 až 45 °C. Nízka teplota spiatočky (ochladenej vykurovacej vody, ktorá sa vracia z vykurovacieho systému) umožní kotlu úspornú kondenzačnú prevádzku. V starších neobnovených domoch sa nemusí pri prevádzke kondenzačného kotla využiť plný potenciál úspor. Staršie radiátorové vykurovanie s novým kondenzačným kotlom bude síce úspornejšie ako pôvodný stav, ale ešte vyššie úspory dosiahnete po zateplení domu či výmene starých a netesných okien.

Ako budete pripravovať teplú vodu? Tradičné ohrievače vody s ohrievacím „hadom“ sú nahrádzané komfortným a úsporným ohrevom v kotloch s tzv. vrstvovým zásobníkom teplej vody.

Čo očakávate od riadiaceho systému? Predovšetkým dosiahnutie optimálneho režimu prevádzky kotla s maximálnou úsporou paliva, komfort pri ovládaní kotla či sledovanie chodu zariadenia na diaľku.

Bude kotol podporovaný solárnym systémom? Solárny systém môže slúžiť len pri príprave teplej vody alebo pri väčšej ploche kolektorov aj na podporu vykurovania v prípade, že sa letný prebytok solárneho tepla rozumne využije na ohrev vonkajšieho bazéna. Môže sa tak pokryť až 60 % ročnej spotreby teplej vody alebo predĺžiť prevádzková sezóna bazéna.

Bude kondenzačný kotol podporovaný kotlom na biomasu alebo krbovou vložkou? Tieto prídavné zdroje tepla môžu prevziať časť alebo aj väčšinu výroby tepla. Vyžadujú si ale inštaláciu akumulačného zásobníka vody na vyrovnanie nesúladu medzi výrobou a spotrebou tepla.

Obávate sa nedostatku zemného plynu?

Svetové zásoby zemného plynu sú pomerne veľké, pri dnešnej spotrebe plynu by stačili približne na 70 rokov. Isté riziká z minulosti, ktoré mnohí vnímajú dodnes ako aktuálne, Európska únia eliminuje viacerými opatreniami. Spočívajú v rozložení spotreby na viacero zdrojov (okrem Ruska aj Nórsko a Alžírsko) a v budovaní plynovodných prepojení krajín EÚ. Aj Slovensko má vytvorené zásoby plynu zabezpečujúce dodávky na niekoľko mesiacov.

Zaujal vás tento článok? Viac nájdete v originálnom článku, ktorý uverejnila SIEA.

ZANECHAŤ ODKAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here