Čo je Scrum?

Scrum je rámec, ktorý pomáha tímom spolupracovať. Rovnako ako tréning rugbyového tímu (odtiaľ pochádza názov) pre veľkú hru, Scrum povzbudzuje tímy, aby sa učili prostredníctvom zážitkov, samoriadili sa pri práci na probléme a neustále premýšľali o svojich výhrach a prehrách.

UPOZORNENIE: Niektoré názvy, pomenovania, atď sú ponechané zámerne v originálnom anglickom jazyku z dôvodu zrozumiteľnosti, jednoduchosti, IT jazyk je angličtina, apod.

Zatiaľ čo Scrum, o ktorom hovorím, je najčastejšie používaný tímami pre vývoj softvéru, jeho princípy a lekcie môžu byť použité pri všetkých druhoch tímovej práce. To je jeden z dôvodov, prečo je Scrum taký populárny. Scrum, ktorý sa často považuje za agilný rámec riadenia projektu, popisuje súbor stretnutí, nástrojov a rolí, ktoré fungujú v zhode a pomáhajú tímom štruktúrovať a riadiť ich prácu.

V nasledujúcom videu produktová manažérka pre Jira Software a bývalá agile koučka, vysvetľuje tipy a triky k Scrum-u v sérii videií Agile Coach:

Lepší spôsob vytvárania produktov

Scrum je rámec (framework), v ktorom môžu ľudia riešiť komplexné prispôsobujúce sa problémy a zároveň produktívne a kreatívne dodávať produkty s najvyššou možnou hodnotou.

Samotný Scrum je jednoduchý rámec pre efektívnu tímovú spoluprácu na komplexných (zložitých) produktoch. Spolutvorcovia Scrumu Ken Schwaber a Jeff Sutherland napísali The Scrum Guide (sprievodcu Scrumom), aby Scrum vysvetlili jasne a stručne. Táto príručka obsahuje definíciu Scrum-u. Táto definícia pozostáva zo Scrum-ových rolí, udalostí, artefaktov a pravidiel, ktoré ich spájajú.

Scrum je:

  • Ľahký (angl. lightweight, v zmysle, že to nie je komplikovaná metóda s 1000 stranami)
  • Jednoduchý na pochopenie
  • Náročný na zvládnutie (angl. difficult to master)

Scrum Glossary

Scrum Glossary (slovník) má predstavovať prehľad pojmov súvisiacich so Scrumom. Niektoré zo spomenutých výrazov nie sú v Scrume povinné, ale boli pridané, pretože sa v Scrume bežne používajú.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o frameworku Scrum-u, zistiť, ktoré z týchto výrazov sú požadovanými prvkami Scrumu a pochopiť, ako sú uvedené prvky prepojené, určite vám odporúčame prečítať si The Scrum Guide. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o výrazoch špecifických pre tímy pre vývoj softvéru, ktoré používajú Scrum a techniky agilného vývoja softvéru, pozrite si slovník Professional Scrum Developer Glossary.

Scrum Framework

Scrum je jednoduchý. Je to opak veľkého súboru prepletených povinných komponentov. Scrum nie je metodika. Scrum implementuje vedeckú metódu empirizmu. Scrum nahrádza naprogramovaný algoritmický prístup heuristickým, s rešpektom k ľuďom a samoorganizácii pri riešení nepredvídateľnosti a riešení zložitých problémov. Nasledujúca grafická schéma predstavuje Scrum v akcii (ako funguje), ako ho opísali Ken Schwaber a Jeff Sutherland vo svojej knihe Softvér za 30 dní, ktorá nás vedie od plánovania až po dodanie softvéru.

Úvod do Scrum Framework-u

Toto krátke video poskytuje jednoduchý prehľad o Scrume a umožňuje nám sa dozvedieť viac o rolách, artefaktoch a udalostiach a o tom, ako sa spájajú, aby dodali produkt na trh.

Vypočujte si tvorcov Scrum-u

Toto video upozorňuje na najnovšiu verziu The Scrum Guide, keď Ken Schwaber a Jeff Sutherland prechádzajú najnovšími aktualizáciami a zaoberajú sa niekoľkými mýtmi, ktoré dnes existujú. Poskytujú informácie o tom, prečo vytvorili Scrum, ako ho v priebehu rokov využívali a kam smeruje.

Scrum hodnoty

Aj keď sa vždy považovali za súčasť Scrumu a často sa o tom píše, v júli 2016 boli do The Scrum guide pridané hodnoty Scrum Values. Medzi tieto hodnoty patrí odvaha, zameranie, odhodlanie, úcta a otvorenosť. Prečítajte si The Scrum Guide, dozviete sa viac o týchto hodnotách, ako sa vzťahujú na Scrum, a stiahnite si tento plagát.

 

Role Scrum Tímu

Scrum tím sa skladá z vlastníka produktu (Product Owner), vývojového tímu (Development Team) a Scrum Master-a. Scrum tímy sú samoorganizujúce sa a fungujú navzájom. Samoorganizujúce sa tímy si vyberajú, ako najlepšie dokončiť svoju prácu, namiesto toho, aby ich riadili iní mimo tímu. Cross-funkčné tímy majú všetky kompetencie potrebné na vykonanie práce bez toho, aby boli závislé od ostatných, ktorí nie sú súčasťou tímu. Tímový model v aplikácii Scrum je navrhnutý tak, aby optimalizoval flexibilitu, kreativitu a produktivitu.

Kam zapadá vaša súčasná rola?

Sledujte tento webinár The Truth About Job Titles in Scrum a dozviete sa viac o tom, ako sa vyvíjali úlohy a kam sa môžete hodiť.

Scrum definuje tri role, produktový vlastník, Scrum Master a člen vývojového tímu. Čo sa však stane, ak máte iný pracovný názov? Neznamená to, že nemáte šťastie alebo nemáte prácu, vo väčšine prípadov to znamená pravý opak, keď sa vaša práca rozširuje a prináša v Scrum tíme väčšiu hodnotu. Takže, kde zapadáte do Scrumu?

Na tomto webinári hovorí Dave West, generálny riaditeľ a produktový vlastník Scrum.org o rolách Scrumu a o tom, ako tieto tri roly súvisia s vašimi existujúcimi pracovnými názvami. Opisuje budúcnosť práce v kontexte modelu agilného poskytovania a aké sú dôsledky pre popis práce a kariérny postup.

Udalosti Scrum-u

Predpísané udalosti sa v Scrume používajú na zabezpečenie pravidelnosti a na minimalizáciu potreby stretnutí, ktoré v Scrume nie sú definované. Všetky udalosti sú časovo ohraničené. Akonáhle začne Sprint, jeho trvanie je pevné a nemožno ho skrátiť ani predĺžiť. Zvyšné udalosti sa môžu skončiť vždy, keď sa dosiahne ich účel, čím sa zabezpečí, že sa strávi primerané množstvo času bez toho, aby sa v procese nechal plytvať. Scrum udalosti sú:

Artefakty Scrum-u

Artefakty Scrum-u predstavujú prácu alebo hodnotu, ktorá poskytuje transparentnosť a príležitosti na kontrolu a prispôsobenie. Artefakty definované Scrumom sú špeciálne navrhnuté tak, aby maximalizovali transparentnosť kľúčových informácií, aby všetci mali artefakt rovnako pochopený. Scrum artefakty sú:

Učte za od komunity

Dnes je na trhu viac ako 100 kníh o Scrume, desaťtisíce článkov, článkov a prezentácií, všetko však začína The Scrum Guide. The Scrum Guide bol napísaný a je udržiavaný tvorcami Scrumu, Kenom Schwaberom a Jeffom Sutherlandom a je považovaný za the Body of Knowledge pre Scrum.

S viac ako 200 000 členmi našej komunity Scrum môžete položiť otázku fóru a očakávať odpovede, ktoré vám okamžite pomôžu. Naša komunita profesionálnych trénerov Scrumu (PST) je odborníkom vo svojom odbore a neustále píše blogy, ktoré poskytujú poznatky o ich skúsenostiach s prácou priamo v tímoch Scrum. Články, správy, videá, webové semináre a ďalšie materiály často publikuje komunita a sú k dispozícii v sekcii Zdroje na webe a obsahujú ďalšie spôsoby, ako sa dozvedieť viac o Scrume.

ZANECHAŤ ODKAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here