Stručne, je grécke písmeno pre p, alebo π a je to pomer obvodu kruhu k jeho priemeru. Bez ohľadu na veľkosť kruhu je tento pomer vždy rovný pí. V desiatkovej forme je jeho hodnota približne 3,14. Avšak pí je iracionálne číslo, čo znamená, že nemá ani konečnú hodnotu (ako napríklad 1/4 = 0,25) a  ani sa nikdy neopakuje (ako napríklad 1/6 = 0,1666666 …). Pre iba 18 desatinných miest hodnota pí je 3.141592653589793238. Preto je užitočnejšia skratka pomeru obvodu kruhu a jeho priemeru. Podľa Petra Beckmanna, amerického profesora a autora knihy „História Pí“ bolo grécke písmeno π prvýkrát použité pre tento účel v roku 1706 Williamom Jonesom, a stalo sa štandardnou matematickou notáciou približne o 30 rokov neskôr.

Skúsme krátky experiment: Pomocou kružidla nakreslime kružnicu. Vezmime kúsok šnúrky a umiestnime ju presne okolo kruhu (kružnice). A teraz šnúrku roztiahnime; jej dĺžka je to, čo voláme obvod kruhu. Zmerajme obvod pravítkom. Potom zmerajme priemer kruhu. (priemer je úsečka z jedného bodu na kružnici k opačnému bodu na kružnici, pričom prechádza stredom kruhu) Ak podelíme odvod kruhu jeho priemerom, dostaneme približne 3,14 – bez ohľadu na to, akú veľkosť kruhu vyberieme! Väčší kruh bude mať väčší polomer (polovica priemeru), ale pomer zostane vždy rovnaký. Ak by sme mohli merať a deliť dokonale, získali by sme 3.141592653589793238 … , alebo pí.

Inak povedané, ak odstrihneme šnúrku s dĺžkou priemeru kruhu, vždy budeme potrebovať na obvod tohto kruhu asi 3-x dlhšiu šnúrku.

Pí sa najčastejšie používa pri určitých výpočtoch týkajúcich sa kružnice, kruhu. Pí nielen súvisí s obvod a priemerom. Je úžasné, že tiež spája priemer alebo polomer kruhu so vzorcom pre výpočet jeho obsahu. Navyše pí sa častokrát neočakávane objavuje v mnohých matematických situáciách. Napríklad suma nekonečného radu

1 + 1/4 + 1/9 + 1/16 + 1/25 + … + 1 / n2 + … je π2 / 6

Zdroj: GIPHY

Význam pí bol objavený už minimálne pred 4 000 rokmi. Podľa „História Pí“ už okolo roku 2000 pred naším letopočtom, Babylončania a Egypťania (prinajmenšom) si boli vedomí existencie a dôležitosti konštanty π, vediac, že každý kruh má rovnaký pomer obvodu k priemeru. Babylončania a Egypťania mali len hrubé numerické aproximácie hodnoty pi, neskôr matematici v starovekom Grécku, najmä Archimedes, zlepšili tieto aproximácie. Začiatkom 20. storočia bolo známych okolo 500 číslic pi. Vďaka počítačom dnes poznáme viac ako prvých šesť miliárd číslic Pí.

ZANECHAŤ ODKAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here