Istý taliansky básnik, kedysi povedal „Žena dáva prednosť hlúpemu mužovi, ktorý ju povzbudzuje, pred múdrym, ktorý ju poučuje.“ Spomenul som si na tento citát v čase, keď som si robil prieskum pri písaní tohto článku. Kto je lepší investor? Ženy alebo muži? Aké sú rozdiely medzi nimi pri investičnom rozhodovaní?“ Odpoveď na tieto a podobné otázky vám prinášame v nasledovnom článku.

Aké je obecné vnímanie rozdielov v správaní žien a mužov. Je to z časopisu pre ženy, ktorý si kúpila moja manželka. „Ženy nerady riskujú. Paradoxne práve tie stvorenia, ktoré si odvážne obujú vražedné lodičky a dúfajú, že v nich v zdraví prežijú večer, sú tie, ktoré riskujú menej. Ženy sú od prírody starostlivejšie, majú strach o svojich blízkych a nerady sa vystavujú nebezpečenstvu. Muži, na druhú stranu, sú v tomto väčšinou úplní blázni a pod heslom „žijeme len raz“ sa pustia aj do tej najväčšej voloviny.“ Ako to je pri investíciách? Pozrime sa bližšie na rôzne štúdie zamerané na investovanie. Sú ženy naozaj lepší investori ako muži? Faktom je, že hoci na akciovom trhu je podstatne menej žien, mnohé štúdie naznačujú, že ženy prekonávajú mužov – dosahujú vyššie výnosy. Skrátka je menej pravdepodobné, že nájdete ženy investovať na burze. Muži tu dominujú. Avšak niekoľko štúdií naznačuje, že ženy, ktoré sa chopia príležitosti investovať, majú lepšie výsledky ako muži. Čo hovoria fakty? A čo presne ženy robia inak, aby získali výhodu nad mužmi?

Vo Veľkej Británii Warwick Business School uskutočnila štúdiu na vzorke 2 800 mužov a žien. Všetci investujú prostredníctvom Barclays Smart Investor a sledujú tu ich výkonnosť počas troch rokov. Nielen, že ženy, ktoré boli predmetom štúdie, prekonali akciový index FTSE 100 počas sledovaného časového obdobia, ale taktiež dosiahli lepšie výnosy ako ich mužské náprotivky. Podľa štúdie muži dosiahli priemerný ročný výnos o 0,14% nad FTSE 100. A ženy prekonali tento benchmark o 1,94%, t. j. porazili mužov o 1,8 percentuálneho bodu. Iná štúdia (Hargreaves Lansdown, najväčšia britská investičná platforma) tiež zistila, že ženy boli v priemere o 0,81% lepší ako muži (počas trojročného obdobia). Hargreaves poukazuje na to, že ak by tento „vzorec“ pokračoval 30 rokov, tak potom priemerná žena by skončila s portfóliom o +25 % väčším ako by mal priemerný muž.

To samozrejme vyvoláva otázku: Prečo viac žien neinvestuje? Verejné vnímanie investičnej zdatnosti žien je oveľa menej pozitívne a presvedčivé. Prieskum v Spojených štátoch, Women and Money Survey (robí ho Fidelity Investment) zistil, že iba 9% opýtaných ľudí verí, že ženy sú lepšie v investovaní ako muži. Problémom by mohol byť aj nedostatok vzorov. Na finančných trhoch je menej slávnych žien – investoriek. A historicky je manažment fondov notoricky známym tým, že tu dominujú muži. A predsa jeden príklad z histórie. Jedným z najúspešnejších investorov na svete je pravdepodobne osoba, o ktorej ste asi nepočuli. A ona, Geraldine Weissová s tým bude asi OK. Prežila desaťročia svojho života v „maskovaní“, že je žena. Geraldine začala v 60-tych rokoch minulého storočia pod menom „G. Weiss, “takže by ste sa nikdy nedozvedeli, že je žena. G. Weissová získala titul na University of California v Berkeley. Bola dôkazom silnej pracovnej etiky. Avšak žiadna maklérska firma, kde sa uchádzala o profesionálnu prácu, ju nezamýšľala prijať na iné pozície ako sekretárku. Čo sa týka bankového a investičného sveta, pani Weissová raz poznamenala: „Bol to svet mužov a ženy sa o to nemali uchádzať.“ Geraldine bola však iná. A preto sa o to zaujímala.

Alfa muži môžu stále ovládať Wall Street, ale ženy v tichosti dosahujú lepšie výsledky. G. Weissová začala vydávať svoj investičný informačný bulletin v roku 1966. Bolo by teda na mieste a voči ženám férové, aby aby sme mohli povedať, že verejný postoj k investorkám sa od čias pani Weissovej veľmi zmenil. Ale ako sme citovali vyššie prieskum Fidelity len menej ako 9% respondentov uviedlo, že si myslia, že ženy sú lepšími investormi ako muži. Čo hovoria ďalšie dáta? Ženy majú tendenciu uprednostňovať peňažné úspory, štatistiky hovoria, že ženy uprednostňujú hotovosť pred akciami. Podľa ďalšej samostatnej štúdie (YouGov): 55% žien uviedlo, že nikdy neinvestovali, v porovnaní s 37% mužov. A len 21% žien uviedlo, že majú momentálne majú investície v porovnaní s 35% mužov.

Ak zoberieme do úvahy rôzne štúdie, tak tu sú odpovede, ako to ženy robia (tie ktoré investujú), aby „vyhrali v bitke pohlaví“. V prvom rade, ženy sú si viac vedomé rizika. Je menej pravdepodobné, aby ženy urobili riskantné investičné a finančné rozhodnutia v porovnaní s mužmi. Globálny prieskum BlackRock Investor Pulse ukazuje, že 72% žien odmietlo investície do „rizikovejších“ akcií, dlhopisov alebo nehnuteľností, na rozdiel od 59% mužov. Z údajov BlackRock vyplýva, že 31% žien, ktoré sa rozhodli neinvestovať, tak urobilo, pretože sa obávali „straty všetkého“. V porovnaní s 27% mužov.

Podľa britskej webovej stránky Boring Money, len 10% žien sa cítilo „veľmi sebaisto“ pri otvorení investičného účtu v porovnaní s 18% mužov. „Tradične sa ženy menej angažujú pri investovaní a dáta za túto skupinu nám hovoria, že sa cítia menej sebaisto a viac sú averznejšie k riziku než to je u skupiny mužských investorov.“

„George Soros povedal, že dobré investovanie by malo byť nudné.“ My investori – muži, obvykle viac analyzujeme, vylepšujeme, kombinujeme, klameme, špekulujeme, hľadáme rôzne schémy, sofistikované riešenia, apod., kým na druhej strane ženy – spravidla „robia menej“ ako my, prijímajú oveľa lacnejší a menej komplexný prístup. A vo svete finančných trhov to je častokrát lepšie, aj keď ako hovorí Soros – je to nudné.

Ženy uprednostňujú fondy. Podľa výskumu je možné, že výkonnosť žien je spôsobená typom investícií, ktoré uprednostňujú. Muži majú väčší sklon k špekulatívnym investíciám, riskujú viac. Veria, že majú potenciál zarobiť veľa peňazí veľmi rýchlo. Muži majú tiež tendenciu držať sa stratových investícií v nádeji, že opäť sa karta obráti a bude dobre. Naopak „pomalé a stabilné víťazstvo v pretekoch“ sumarizuje investičný prístup mnohých žien. Podľa štúdií ženy skôr investovali do fondov s konzistentnou históriou, než aby sa rozhodli pre volatilitu jednotlivých akcií. Investíciami do fondu a rozširovaním ich investícií do väčšieho počtu spoločností mali ženy viac rôznorodých portfólií a zvyčajne zažili menej strát. Aj keď niektoré štúdie poukazujú na podobné správanie žien a mužov, t. j. malé rozdiely, väčšinou sa zhodujú vo fakte, že my muži viac riskujeme.

Ženy obchodujú menej často. Ďalšie kontrastné správanie medzi mužmi a ženami, ktoré štúdie potvrdili, bolo frekvencia obchodovania. Zatiaľ čo ženy investovali v priemere deväťkrát ročne, muži obchodovali 13-krát. Štúdia Hargreaves Lansdown zistila, že ženy obchodovali s akciami o 49% menej ako muži a obchodovali s fondmi o 67% menej. Tieto zistenia naznačujú, že ženy majú dlhšiu investičnú perspektívu ako muži. Okrem toho, zdá sa, že muži týmto zvyšujú náklady viac ako ženy. V konečnom dôsledku to môže v priebehu času znižovať výnosy. Štúdia Boring Money zistila, že priemerný čas držania fondu bol 8,3 roka pre muža a 10,7 roka pre ženu. Inými slovami povedané, po investovaní majú ženy tendenciu monitorovať a vylepšovať investície menej ako muži.

Všetky tieto zistenia dávajú logický zmysel. Muži sú s väčšou pravdepodobnosťou presvedčení o svojej schopnosti aktívne riadiť portfólio. To ich robí náchylnými k „ilúzii mám to pod kontrolou“, čo je tendencia ľudí veriť, že kontrolujú výsledky svojich šancí viac, než to v skutočne robia. Táto naša mužská mentalita nás častokrát vedie k nadmernému obchodovaniu a vyšším transakčným nákladom, ktoré znižujú našu výkonnosť. Ďalší faktor súvisí s tým, ako každé pohlavie reaguje na výkyvy na trhu. Každý investor reaguje inak na straty a zisky. Nadmieru sebaistý investor (angl. overconfident) bude často cítiť extra nutkanie kúpiť viac v dobrých časoch a zachytiť viac zisky. Alebo predávať viac v zlých časoch, aby sa zabránilo budúcim stratám. Avšak je rozdiel pri nákupe/predaji, keď človek sa cíti nútený „robiť niečo“ alebo len preto, že sme si sebaistí svojimi schopnosťami. My muži sme v priemere zraniteľnejší voči takémuto impulzívnemu správaniu. Životný príbeh investorky pani Weissovej to dokazuje. Nikdy nedovolila, aby jej investičné rozhodnutia viedli k nadmernej dôvere alebo emocionálnym reakciám. Aj preto sa G. Weissová zameriavala viac na dividendy ako zisky s ktorými spoločnosti častokrát manipulujú vo svojich bilanciách.

Takže, milí muži, ak máme vo svojom okolí ženu a dôverujeme jej, nebojme sa s ňou poradiť alebo zveriť jej rolu investorky. Nič tým nepokazíme, práve naopak. Existuje mnoho presvedčivých faktov, ktoré hovoria, že mnohé ženy to zvládnu a sú v tom niekedy aj lepšie. A ak táto cesta nie je pre nás mužov, tak potom investujme s pokorou a stráňme sa prílišnej sebaistoty a nadmernej sebadôvery v naše schopnosti. Niekedy menej je viac. Držme sa pri zemi. Ak nám chýbajú konkrétne investičné usmernenia, ako boli aj v tomto článku odpovede na otázky „Ako investujú ženy?“, potom možno najlepším jednoduchým obecným pravidlom môže byť, „mali by sme aspoň vedieť, čo nevieme“. A teda potlačiť naše „alfa správanie“, „že my muži vždy všetko najlepšie vieme“. Prečo? Prinajmenšom aj pri investovaní si týmto škodíme a znižujeme naše šance na úspech.

ZANECHAŤ ODKAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here