Život sa neustále mení a profesie nie sú výnimkou. V budúcnosti pravdepodobne mnoho súčasných pracovných pozícií zanikne. Ale ak sa niekto celkom určite o svoju prácu báť nemusí, sú to profesie z oblasti technologického sektora. Toto odvetvie je už niekoľko rokov „TOP“ alebo „HOT“. A bude ešte viac. ?

A niektoré špecializácie a zručnosti v tomto segmente trhu sú a budú stále viac žiadanejšie. Najväčší dopyt sa očakáva po (uvádzame ich v angličtine nakoľko nie všetky názvy majú správny slovenský ekvivalent a angličtina v tomto sektore je nevyhnutná, a obvykle aj inzeráty pracovných ponúk sú výlučne v angličtine):

 • Database administrator (+11%)
 • Software developer (+24%)
 • Web developer (+15%)
 • Computer System Analyst (+9%)
 • Mobile App developer (+57%)
 • Market Research Analyst (+32%)
 • Information Security Analyst (+28%)

Očakávaný projektovaný nárast týchto pozícií v priebehu nasledujúcich ôsmich rokov (2026) je cca v intervale 10-60%. Údaje sú uvedené v zátvorke. Z tohto je zrejmé, že programátori (developer/-i) sa o svoju budúcnosť báť nemusia.

Pre zaujímavosť skúste porovnať, keď na Profesia.sk zadáte profesiu „programátor“ a „právnik“. Počet ponúk je 756 programátorov a 40 právnikov (pracovné ponuky za 1 mesiac v čase písania tohto článku). Nie je to žiadne prekvapujúce zistenie, pretože v dnešnom svete vedieť vytvoriť (napísať) počítačový program je veľmi dôležitá pracovná zručnosť (skill).

Počítače sa stali súčasťou takmer každého odvetvia. Či už je to autopilot v lietadle alebo digitálny tachometer na bicykli. Hovoriť, že počítače sú pre každú organizáciu mimoriadne užitočné a čas „pera a papiera“ je preč, by bolo zbytočné. Dnes, aby sme uložili a sprístupnili naše informácie, nevyhnutne potrebujeme počítače.

A teda jedna z najčastejších otázok, ktoré sme dostali, je:

Ktoré programovacie jazyky by sme sa mali učiť v roku 2019?

Vzhľadom na vyššie povedané je to logická otázka, ale je ťažké na ňu odpovedať bez toho, aby sme vedeli o vás viac a čo v nasledujúcich rokoch chceme/-te týmto učením dosiahnuť.

Pretože správna odpoveď záleží na mnohých okolnostiach. Napríklad:

 • Aké sú vaše aktuálne znalosti vývoja webu?
 • Aký je cieľ vášho učenia (programovania)?
 • Koľko času máte na to k dispozícii?
 • Chcete pracovať pre seba alebo pre spoločnosť?
 • Uprednostňujete frontend alebo backend?
 • Koľko ste ochotní investovať do vzdelávania?

Samozrejme túto otázku dostávajú programátori z rôznych top spoločností, napríklad Google, Facebook, apod. a výsledkom sú rôzne odporúčania, ranking-y atď.

Jedným z nich je TIOBE Programming Community Index, ktorý meria popularitu programovacích jazykov. Jeho definíciu nájdete tu.

Ako vidíme z tab. v TOP3 je: Java, C a Python.

Podľa rebríčka IEEE The 2018 Top Programming Languages v TOP3 je poradie zmenené: Python, C++ a za nimi je Java.

Zdroj: IEEE

V každom prípade odpoveď na vyššie uvedenú otázku by zahŕňala medzi najpopulárnejšie programovacie jazyky v roku 2018 a budú dôležité i v roku 2019 tieto (poradie v tomto prípade nie je dôležité):

 

Python je interpretovaný, interaktívny programovací jazyk, ktorý vytvoril Guido van Rossum, pôvodne ako skriptovací jazyk pre Amoeba OS schopný systémových volaní. Python je často porovnávaný s jazykmi TclPerlSchemeJava a Ruby. Python je vyvíjaný ako open source projekt, a je v súčasnosti pri verzii 3.7.0. Z pohľadu rýchlosti učenia je Python vynikajúci jazyk. Aj keď z pohľadu profesionálneho využitia je vačší dopyt po programátoroch ovladajúcich Javu (napríklad v čase písania tohto článku bol pomer na Profesia.sk 282 k 110 v prospech Java).

Java je objektovo orientovaný programovací jazyk. Jeho história sa začala v roku 1991, keď spoločnosť Sun Microsystems odštartovala tvz. Green project, ktorého cieľom malo byť vytvorenie programovacieho jazyka pre spotrebnú elektroniku. James Gosling ako jeden z hlavných inžinierov tak vytvoril jazyk Oak, ktorý vychádzal zo syntaxe C a C++. Oak ako programovací jazyk spĺňal podmienku, aby bolo možné program napísať, skompilovať a spustiť na rôznych platformách bez opätovnej rekompilácie, ktorá bola potrebná v prípade jazyka C/C++. Počas vývoja jazyka sa objavil drobný problém s názvom, kedy členovia tímu zistili, že programovací jazyk Oak už existuje a preto sa zvolilo náhradné meno, ktoré svet pozná dodnes – Java. Jazyk je vyvíjaný spoločnosťou Oracle.(Oracle získal spoločnosť Sun Microsystems). Jeho syntax vychádza z jazykov C a C++. Zdrojové programy sa nekompilujú do strojového kódu, ale do medzistupňa, tzv. „byte-code“, ktorý nie je závislý od konkrétnej platformy. Tento byte-code neskôr vykonáva a spracováva interpreterJava Virtual Machine.

C je štandardný programovací jazyk vyvinutý začiatkom sedemdesiatych rokov. Autorom jazyka je Dennis Ritchie. Pôvodne bol určený pre použitie na operačných systémoch UNIX. Odvtedy sa rozšíril na mnohé iné operačné systémy a je jedným z najpoužívanejších programovacích jazykov. C sa cení vďaka jeho efektívnosti a je najpopulárnejším jazykom na písanie systémového softvéru, hoci sa používa aj na tvorbu aplikačného softvéru. Tiež sa bežne používa pri výuke programovania, hoci nie je určený pre úplných začiatočníkov. C++ je viacparadigmový programovací jazyk vyššej úrovne na všeobecné použitie, ktorý umožňuje pracovať aj s prostriedkami nízkej úrovne. Má statickú typovú kontrolu, podporuje procedurálne programovanie, dátovú abstrakciu, objektovo orientované programovanie, ale aj generické programovanie. Od 90-tych rokov 20. storočia patrí k najpopulárnejším programovacím jazykom, používa ho až vyše 95% engine-ov počítačových hier. Podpora knižnice a rýchlosť jazyka ho robia populárnou voľbou aj v komunite High-frequency trading.

JavaScript, je skriptovací programovací jazyk. Jazyk je používaný najmä pri tvorbe webových stránok. Pôvodne ho vyvíjal Brendan Eich zo spoločnosti Netscape Communications pod názvom Mocha, neskôr pod menom LiveScript. Pred uvedením na verejnosť bol premenovaný na „JavaScript“, najmä pre vtedajšiu popularitu jazyka Java. Aj na základe jeho názvu je rozšírený názor, že syntax Javascriptu sa podobá Jave, v skutočnosti bol jeho tvorca najviac inšpirovaný jazykom Self.

Golang všeobecne známy ako Go, je kompilovaný multiparadigmatický programovací jazyk vytvorený v roku 2007 spoločnosťou Google. Jeho pôvodní autori sú Robert Griesemer, Rob Pike a Ken Thompson. Ide o staticky typovaný jazyk so syntaxou odvodenou z jazyka C. Jazyk zaručuje typovú bezpečnosť, ale obsahuje určité vlastnosti typické pre dynamicky typované jazyky. Jazyk bol predstavený v novembri v roku 2009. Go poskytuje vynikajúcu podporu pre multithreading, a preto ho používajú mnohé firmy, ktoré sa spoliehajú na distribuované systémy. Go je široko používaný v startupoch v Silicon Valley preto ak by ste tam chceli pracovať na core systémoch, potom znalosť Go bude určite užitočná.

R je programovací jazyk a prostredie určené pre štatistickú analýzu dát a ich grafické zobrazenie. Ide o implementáciu programovacieho jazyka S pod slobodnou licenciou. Pretože je zdarma, R už predstihlo počtom užívateľov komerčné S a stalo sa faktickým štandardom v rade oblastí štatistiky.

 

PHP (Hypertextový preprocesor“, pôvodne Personal Home Page) je skriptovací programovací jazyk. Je určený predovšetkým pre programovanie dynamických internetových stránok a webových aplikacií napríklad vo formáte HTMLXHTML či WML. PHP je možné použiť i k tvorbe konzolových a desktopových aplikácií. Pre desktopové použitie existuje kompilovaná forma jazyka.

Voľba programovacieho jazyka …

Zdroj

 

ZANECHAŤ ODKAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here