V roku 2008 sa asi väčšina z nás prvýkrát stretla s globálnou finančnou krízou, ktorá viedla k veľkej recesii najväčších ekonomík sveta. Jej bezprostrednou príčinou bolo prasknutie nehnuteľnostnej bubliny v USA, čo viedlo na tamojšom trhu k výraznému predraženiu splátok hypoték. V období pred krízou sa objavili mnohé nové finančné produkty, napríklad cenné papiere kryté hypotékami, ktorým trh z rôznych dôvodov nedokázal porozumieť (zmerať ich riziká). Ak sa spätne pozrieme na roky po tejto bezprecedentnej kríze a položíme si otázku, „Čo sme urobili preto, aby sa už ďaľšia podobná finančná kríza nezopakovala?“,odpoveď bude len čiastočne uspokojivá. Na jednej strane, vlády a centrálne banky prišli so sériou regulácií (EMIR, MiFID2, MiFIR, PRIIPS, …). Na druhej strane rovnice, výraznejší pokrok vo finančnom vzdelávaní našich ľudí nenastal. Inými slovami povedané, pokročili sme na regulačnej strane (regulácia trhov), ale len málo sme urobili v oblasti zvýšenia našej finančnej gramotnosti. Prečo je finančné vzdelávanie dôležité pre každého z nás?

Vo väčšine ekonomík osobný dlh v priemere na osobu má rastúci trend. Tzn. stále viac a viac využívame aj úverové produkty a zadlžujeme sa. Ale napriek tomu, 90% z nás sa nikdy nič neučili o financiách. Daľším ekonomickým faktom je vyššia nezamestnanosť mladých ľudí naprieč Európou. Obvyklé spôsoby ako sa mladí ľudia dnes zapájajú do zamestnania sa podstatne menia. Aj preto mladá generácia bude musieť robiť lepšie finančné rozhodnutia a hľadať si svoje vlastné ekonomické príležitosti. Skrátka, rastúci dlh, nové finančné produkty, meniaca sa demografia, to všetko len podčiarkuje dôležitosť otázky finančnej gramotnosti. Samozrejme táto téma sa netýka iba mladých ľudí. Finančné vzdelávanie je veľmi dôležité v každej fáze nášho života, pretože rozhodnutia vo veci našich peňazí robíme po celý svoj život.

Čo by sme mali každý vedieť

Finančnú gramotnosť môžeme voľne popísať ako „našu schopnosť aplikovať vedomosti a zručnosti, tak aby sme vedeli efektívne riadiť naše peniaze za účelom celoživotnej finančnej pohody.“ Inými slovami povedané, finančná gramotnosť je znalosť, ktorá nám umožní porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách. Čo by sme teda každý mali vedieť z oblasti financií? Vezmime si za „ideálnejší príklad“ jeden z najvyššie hodnotených vzdelávacích programov istej nadácie vo Veľkej Británii pre mladých ľudí vo veku 14 až 18 rokov(od septembra 2014 tam je finančné vzdelávanie začlenené do učebných osnov, v rámci matematiky a občianskej náuky). Jeho cieľom je vyzbrojiť študentov praktickými znalosťami a zručnosťami zo sveta financií. Program má tri časti. „Moje peniaze“, kde sa učia o daniach, výplatnej páske, zákonných poisteniach, minimálnej mzde, atď. Druhá časť, „Moje voľby“ je zameraná na potreby a želania, životný štýl, rozpočet, výdavky na domácnosť, poistenie, dôchodok, investície, riziko a sporenie. V poslednej časti, „Moja budúcnosť“, získavajú vedomosti o úrokoch, bankovej terminológii a podmienkach, bežných a sporiacich účtoch, cash flow-epeňazí, možnostiach spotrebiteľov, formách platieb, požičiavaní peňazí, úveroch a dlhoch. Tento obsah, čo by mal každý priemerne vzdelaný človek vedieť z osobných financií, je len jednou stránkou mince. Nemenej dôležitou je druhá strana, „Ako učiť finančnú gramotnosť?“ Z rôznych dôvodov vzniklo už o mnoho skôr mnoho nadácií, ktoré sa finančnému vzdelávaniu venujú dlhodobo. Ide najmä o charitatívne organizácie zamerané na znevýhodnených a finančne ohrozených mladých ľudí. Napokon podobné aktivity sú aj v našich krajinách a tiež už majú svoje prvé úspechy za sebou. Spôsoby a prístupy ako naučiť základy osobných financií deti, mladých ľudí a dospelých sú veľmi široké. Uplatňujú holistický prístup k vzdelávaniu, audio, vizuálny a kinestetický spôsob vyučovania, prepojený na bežné témy v živote mladých ľudí. Kto učí? Obvykle učitelia, „youth workers“ sú ľudia, ktorí pracovali vo finančnom sektore a v prípade mladých ľudí majú tiež skúsenosti s mládežou.

Väčšina z nás sa už späť do školských lavíc nevráti a preto musíme získať finančnú gramotnosť vlastnou cestou. Na školské témy, ako sú napríklad rodinný rozpočet, úrok, výnos vs riziko, finančné podvody, pravidelné sporenie, poistenie, apod. sa môžeme nazerať aj veľmi jednoducho prostredníctvom niekoľkých praktických pravidiel. Aké princípy by sme mali poznať, aby sme sa stali finančne gramotní? Tu je niekoľko z nich.

V prvom rade musíme zarobiť viac, ako minieme.

Na konci dňa, musíme vždy zarobiť viac, ako sme minuli. Iste, krátkodobá pôžička alebo dlh z kreditnej kartynás môže dostaťdo „mínusového obdobia“, ale v priemere, aby sme zostali solventní,musímevždy viac peňazípriniesť, než odniesť. Druhým pravidlom môže byť včasné sporenie. Toto nám pomôže vždy viac usporiť. Asi si pamätáme na jednoduchú matematiku a zložený úrok zo základnej školy. Jeho podstata je v tom, že čím skôr začneme odkladať peniaze bokom – napríklad sporenie pre obdobie dôchodku alebo kúpu bytu alebo len ako peniaze pre prípad núdze – tým viac peňazí sa nám nazhromaždí. Albert Einstein kedysi povedal: „Zložené úročenie je ôsmy div sveta. Ten, kto mu rozumie, zarobí  … ten, kto nie … zaplatí za to.“ Zložený úrok je úžasne silná vec. Povedzme, že investujeme 10 000 € na účet, kde sa peniaze úročia 10% ročne. Po roku zarobíme 1 000 € a stav nášho účtu bude po roku 11 000 €. Ďalší rok opäť naša investícia zarobí 10%, čiže 1100 €. To znamená, že v druhom roku sme už zarobili o celých 100 € viac ako prvý rok. Každý ďalší rok bude naša investícia zarábať viac a viac. Čím viac rokov necháme zložený úrok pracovať, tým väčšie výnosy nám bude vytvárať.Za 7 rokov sa peniaze na účte zdvojnásobia (môžeme použiť pre odhad jednoduché pravidlo 72 / úroková sadzba). A to vďaka rastúcej sile zloženého úroku. Len sa musíme uistiť, že peniaze máme na úročenom účte alebo investované finančnom trhu.

Treťou vecou, čo musíme vedieť je, že vyšší výnos znamená vyššie riziko. Ak chceme, aby naše peniaze, napríklad krátkodobé úspory boli v „bezpečí“ aké poskytuje bankový účet, potom musíme obetovať vyššie výnosy. Ak sme ochotní vziať na seba vyšiu mieru rizika (akciový trh), potom budeme v dlhodobom horizonte pravdepodobne zarábať viac. To je dôvod, prečo bankové účty a konzervatívnejšie investície sú najlepšie pre krátkodobé úspory, a rizikovejšie cenné papiere (cez diverzifikovaného portfólia), sú lepšie pre dlhodobé sporenie. Pravdepodobne ste počuli príslovie, ktoré nás varuje, aby sme nedávali „všetky vajíčka do jedného košíka“. To isté platí pre peniaze a investovanie. Ak dáme všetky svoje peniaze do jednej investície, napríklad akcií jednej spoločnosti alebo do jedného sektora, vystavujeme sa pomerne vysokému riziku straty, ak toto odvetvie bude čeliť ťažkým časom. Práve pre tento dôvod finanční poradcovia odporúčajú vložiť úspory do diverzifikovaných portfólií(napríklad indexový fond, apod.).

Chrániť sa pred finančnými podvodmi patrí k základom finančnej gramotnosti. Aj keď bohužiaľ my ľudia sme častokrát veľmi dôverčiví a nepoučiteľní. Na druhej strane niekedy zistiť finančný podvod môže byť naozaj problém. Jedným z najlepších spôsobov, ako znížiť toto riziko a teda stať sa prípadnou obeťou podvodu, je jednoducho sledovať aktivity na svojich účtoch. Mesačná kontrola výpisov z účtu, všetkých neznámych pohybov na účte.A keď zistíme problém, rýchlo by sme mali na to upozorniť svoju banku, ktorá môže v prípade potreby na takúto situáciu reagovať. Zároveň je dobré sledovať informácie banky týkajúce sa bezpečnosti našich operácií. Banky zvyšujú ochranu voči rizikám, ako je napr. pishing (podvody na internete za účelom získania citlivých informácii, heslá, údaje k účtom …), avšak riadiť sa ich odporúčaniami je už na nás. Ľudové príslovie hovorí, „nechat si niečo pre strýčka Príhodu.“ Inými slovami povedané, vždy sa niečo môže stať, čo sme neočakávali. Súčasťou finančnej gramotnosti by mala byť znalosť, že je dôležité poistiť sa proti nepriaznivým dňom. Máme tendenciu sa tomu vyhýbať, čiastočne aj preto, že sme optimisti. Nikto nemá rád tie najhoršie možné scenáre. Ale bohužiaľ reálny život ich prináša. Mali by sme sa vedieť zorientovať v základných poistných produktoch ako napríklad, životné poistenie, poistenie domácnosti, nehnuteľnosti, cestovné poistenie, apod. Nielenže ide ochranu nás samých voči nepriazni osudu, ale aj tých druhých. Napríklad rodina, deti, partneri, apod. Preto, aby sme žili s vedomím, že my a naši blízki sú chránení, mali by sme byť pripravení primeranú časť peňazí vložiť do ochrany formou poistenia.

Aj keď väčšinou my sami vieme, čo je pre nás najlepšie, niekedy urobiť to je o mnoho ťažšie. To platí aj pokiaľ ide o úsporu peňazí pre prípad núdze, pre odchod do dôchodku, alebo čokoľvek iné. Rôzne štúdie ukazujú, že akonáhle sa nám podarí pravidelne dávať peniaze bokom, pravdepodobne ich tam necháme. Ako to v realite urobiť?

Zautomatizovať naše sporenie. Tzn. keď necháme sporenie automaticky odpočítavať z účtu alebo výplaty alebo trvalým príkazom presmerovať na sporiaci účet (nejaký účet za účelom sporenia na príslušný finančný cieľ), potom je o mnoho jednoduchšie vybudovať významné úspory v priebehu času. Pretože nemusíme premýšľať o prevode finančných prostriedkov. Tiež sa týmto vyhneme riziku, aby sme minuli peniaze ešte skôr, než ich začnem sporiť. Banky, finačné inštútucie rôzneho druhu a mnohí väčší zamestnávatelia túto formu automatizácie majú dobre prepracovanú a uľahčujú nám to riešiť.

Minimalizovať dlhové zaťaženie. Aby ste mi správne rozumeli, nemám nič proti dlhom. Dlh nie je vždy zlá vec. Pôžička alebo úver môže zabezpečiť ľuďom vlastný domov alebo môže umožniť ísť na vysokú školu, čo by sa inak nestalo. Ale od nepamäti platí, že ľudia sa dostávajú do problémov, keď na seba vezmú väčší dlh, než môžu zvládnuť a neuhradia svoje mesačné splátky včas. Finančnú gramotnosť a vzdelávanie sme sa v škole nikdy neučili. Avšak podobne ako všetko okolo nás, aj odvetvie finančných služieb sa neustále mení. Prichádzajú nové produkty a nové spôsoby, ako sporiť a investovať peniaze. Aby sme sa uistili, že robíme to najlepšie rozhodnutie pre naše vlastné financie, je dobré, aby sme aspoň z času načas sledovali hlavné správy a zmeny. Mali by sme si okrem iného prečítať aké zmeny sa dotkli nášho účtu, aké zmeny nastali v hlavných zákonoch alebo odvetví. Skr. mali by sme aspoň trochu byť v obraze a teda vedieť, čo naše financie môže ovplyvniť. Byť aspoň trochu aktívni v učení sa a držať krok so zmenami v oblasti financií je súčasťou zvyšovania finančnej gramotnosti.

Staré čínske príslovie hovorí, „Ak daruješ človeku rybu, nakŕmiš ho na deň; ak naučíš ho loviť, dáš mu potravu na celý život.“ Získať základné finančné vzdelanie a teda byť finančne gramotný je práve to druhé, je to naše GPS financií na celý život. Prečo to je dôležité? Keď máme kontrolu nad svojimi peniazmi, ľudovo povedané stojíme „nad nimi“, tak riadime viac svoj život a znižujeme svoj budúci stres a útrapy. A teda byť „nad peniazmi“ znamená zvyšovať svoj blahobyt, môcť dosiahnuť svoje osobné ciele a v konečnom dôsledku žiť lepší a šťastnejší zivot.

ZANECHAŤ ODKAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here