Väčšina pracovných pozícií v oblasti IT má pomerne presne a jasne špecifikovaný popis pozície a kariéry. To sa však 100% nedá povedať o roli business analytika (BAN). V prípade tejto pracovnej činnosti rozsah jej zamerania, úloh, zručností, atď. sa môže výrazne odlišovať podľa odvetvia, konkrétnej business domény, projektu a iných faktorov súvisiacich s jej pôsobením.

Business analýza (BA) zohráva dôležitú úlohu v raste a rýchlom rozvoji odvetví. V súčasnosti business analytik musí vykonávať niekoľko funkcií. V závislosti od podmienok konkrétneho projektu analytik môže pôsobiť ako facilitátor, komunikátor a integrujúci člen projektu. Častokrát jeho úlohou je spojiť rôzne časti business-u (odborné útvary firmy). Analytici obvykle spotrebujú veľa času na analýzu a riešenie rôznych business problémov.

Podľa wiki Business analytik (BAN) je niekto, kto analyzuje business doménu (skutočnú alebo hypotetickú) a dokumentuje jej fungovanie/business alebo procesy alebo systémy, definuje obchodný model alebo jeho integráciu s IT/technológiami. BAN je osoba zodpovedná za identifikáciu obchodných potrieb (business needs) svojich klientov a zainteresovaných strán (stakeholders) s cieľom určiť riešenia obchodných problémov.

Rozsah práce business analytika je pomerne široký, práca je značne intelektuálne náročná a nároky na znalosti sú taktiež vysoké. Avšak väčšina analytikov potvrdí, že práca je veľmi zaujímavá, pretože poskytuje príležitosť na zapojenie viacerých zručností (skills), ak ide o SW projekt, potom dáva možnosť byť pri vzniku softvéru/aplikácie prakticky od začiatku.

 

Online learning môže byť budúcnosťou vzdelávania

Vďaka online vzdelávacím platformám fyzická miestnosť (učebňa) už nie je jediným miestom kde môžeme získať potrebné znalosti. Dnes sa môžeme v podstate naučiť čokoľvek a kdekoľvek. Ako business analytik môžete získať mnohé znalosti prostredníctvom práve online kurzov.

Spomeniem niekoľko platforiem, ktoré používam v situácii, keď potrebujem získať určité znalosti. Napríklad sú to: Analytics Vidhya, Tutorials Point a Udemy.

 

Analytics Vidhya

 

Analyticsvidhya.com je svojim zameraním portál určený pre analytikov a data science profesionálov. Napríklad v čase písania tohto článku ste tu mohli nájsť aj niekoľko zaujímavých kurzov zadarmo.

 

Tutorials Point

 

Ak hľadáte niečo z oblasti web development, computer science, programovania, apod. môže byť pre vás užitočný tutorialspoint. Na tejto stránke nájdete stovky rôznych vzdelávacích materiálov, stačí hľadať v ich Tutorials Library.

 

 

Udemy

 

Populárnou vzdelávacou online platfomou je Udemy.com. Tento web poskytuje ši­roký rozsah vzdelávania – od ak­ti­vít na voľný čas až po prog­ra­mo­va­nie vo všet­kých ja­zy­koch na top úrovni. Kurzy sa dajú nájsť za rôzne ceny a samozrejme nie­ktoré sú za­darmo.

Len pre ilustráciu, ak si zadáte do jej vyhľadávania (search) „business analyst“ dostane 4 890 výsledkov (kurzov).

V čase písania tohto článku (2.1.2019) portál ponúkal 4 725 kurzov zadarmo (free courses). Napríklad 130 (WordPress), 52 (Excel), 45 (Python), atď., s rôznymi úrovňami (začiatočník/beginner 2 194 až po expert 46).

Ak by ste hľadali kurzy pre business analytikov, potom tu je príklad.

 

Certifikácia business analytika

Nasledujúce inštitúty poskytujú najlepšie certifikácie business analýzy (Business Analysis Certifications):

 

 

IIBA pomáha business analytikom rozvíjať zručnosti a kariéru poskytovaním prístupu k príslušnej metodológii (content-u). IIBA vytvoril príručku BABOK, t.j. súbor znalostí v rámci profesie business analýzy, ktorá odzrkadľuje súčasné všeobecne uznávané postupy.

IIBA poskytuje niekoľko certifikácií pre business analýzu (analytikov):

  • Entry Certificate in Business Analysis – ECBA
  • Entry Certificate in Business Analysis Plus – ECBA+
  • Certificate of Capability in Business Analysis – CCBA
  • Certified Business Analysis Professional – CBAP

Detailnejšie informácie o certifikácii môžete nájsť tu.

Informácii o certifikácii, s príkladmi otázok na skúšku je na webe veľmi veľa, tak len ako príklad môže slúžiť aj táto stránka.

Informácie o kurzoch prípravy na skúšky pre CBAP certifikát môžete nájsť tu.

Ak sa chcete otestovať aké sú vaše znalosti v ECBA, potom si urobte ECBA CERTIFICATION FREE TEST. Obsahuje 15 otázok (v podstate minimum čo by ste mali vedieť ako BAN), max. čas na online test je 15 min. a je zadarmo.

Príklad správnej odpovede je nasledovný.

 

 

Project Management Institute (PMI) je americká nezisková organizácia, ktorá sa prezentuje ako najväčšia svetová asociácia pre project management.

PMI má v rámci business analýzy certifikáciu:

 

IREB medzinárodná organizácia (založená v roku 2006 v Nemecku), ktorá je držiteľom medzinárdonej certifikačnej schémy Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE).

IREB má medzinárodne uznávanú certifkáciu pre requirements engineering:

  • Certified Professional for Requirements Engineering – CPRE

Detailnejšie informácie o kurze (v SR) Zber a správa požiadaviek na vývoj SW – príprava na certifikáciu CPRE-FL môžete nájsť tu. Tento kurz vám pomôže do vašich projektov zaviesť nové alebo vylepšiť metódy a procesy v oblasti zberu a riadenia požiadaviek zákazníka. Ďalej si osvojíte používanie správnej terminológie a pripravíte sa na certifikačnú skúšku CPRE-FL (Certified Professional for Requirements Engineering – Foundation Level), ktorá je pod záštitou organizácie IREB. Certifikačná skúška je v cene kurzu.

Zaujímavé web stránky

Niekoľko zaujímavých a inšpirujúcich webových stránok, kde môžete nájsť užitočné informácie pre vašu prácu business analytika.

 

 

Ak hľadáte dobré knihy o business analýze, potom vás môže zaujímať tento zoznam TOP10.

ZANECHAŤ ODKAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here